ผู้จัดทำ!!!

posted on 09 Jan 2009 14:05 by christianity

ชลธิชา  สุขยศ  ม.4/1 เลขที่ 2

ขวัญจิรา โสติอนัตชัย ม.4/1 เลขที่ 4

 นลินทิพย์  ปิยเศษฐ์  ม.4/1 เลขที่ 5

ปัณชนิตย์  อุมาแสงทองกุล  ม.4/1 เลขที่ 8

วริศรา เรืองวงศ์โรจน์ ม.4/1 เลขที่ 10

มนัสชา มีพยุง ม.4/1 เลขที่ 12

รัตพรรณ อาวะจินดา ม.4/1 เลขที่ 15

ชลธิชา  สุทารมย์ ม.4/1 เลขที่ 17

ลลิตา  คณิสสรมงคล ม.4/1 เลขที่ 32

ทิพวีร์ หมีทอง ม.4/1 เลขที่ 38

สุรีรัตน์ ลีลาศิริวณิชย์ ม.4/1 เลขที่ 39

ณิชกมล เตชะทวีกิจกุล ม.4/1 เลขที่ 41

ณัฐชญา ชัยผดุง ม.4/1 เลขที่ 43

โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

edit @ 21 Feb 2009 10:41:25 by christianity

Comment

Comment:

Tweet

#5 By สุมิตรา (103.7.57.18|1.1.139.24) on 2013-05-25 11:44

เนื้อหายังไม่ครบตามที่กำหนดนะคะsad smile

#4 By Sr. Paula (203.147.51.112) on 2009-02-22 09:34

ทำไมเจ้าของเอง ยังล็อคอินไม่ได้เลย = ="""""

#3 By christianity (61.90.65.248) on 2009-02-21 10:33

:)

พีพีเอง 55

#2 By KANOMKANOMTHAI on 2009-02-08 13:05

พิมพ์ชื่อ รร ผิดด้วยล่ะ

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ต.เต่า การันต์ นะนี่ฝ้ายเอง!!

#1 By christendom on 2009-01-11 19:23