พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์

posted on 08 Jan 2009 16:25 by christianity

 

 

 

           พิธีกรรมในคริสตศาสนาเรียกว่า"ศีลศักดิ์สิทธิ์"
อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ 

           ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้
-เป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นนับถีอศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด
-นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพินี้ว่าศีลจุ่ม
-บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ

2.ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้
- พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน
- พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์                           

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้
-  คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน
-  แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว

                

4. ศีลมหาสนิท
- การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
- คริสตชนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ  รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์

            ภาพอาหารมื้อสุดท้าย

5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้
- เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

7. ศีลบวชหรืออนุกรม  มีลักษณะดังนี้
-  การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง  โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธี

             

edit @ 8 Jan 2009 22:14:52 by christianity

edit @ 8 Jan 2009 22:16:58 by christianity

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

#1 By (117.47.70.156) on 2009-01-19 15:25

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

#2 By เด็กเรียน (117.47.145.82) on 2009-05-19 18:39

asdfghjkl;'big smile wink embarrassed

#3 By p (119.31.85.200) on 2009-06-07 15:33

#4 By (118.172.114.226) on 2009-06-11 18:59

#5 By หนูเฟรนด์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:02

เยี่ยมdouble wink surprised smile open-mounthed smile big smile

#6 By osf (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:14

ดีดดดดดดดดดดดbig smile

#7 By d (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:15

ขอบคุณsad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink

#8 By นนท์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:16

ชอบมากๆๆconfused smile sad smile tongue question embarrassed

#9 By รักจากนนท์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:17

พะ

#10 By (203.172.199.250) on 2009-07-10 10:54

confused smile tongue surprised smile

#11 By (222.123.209.83) on 2009-07-11 17:10

ขอบคุณมาก

#12 By คิม (119.42.103.130) on 2009-07-17 16:37

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

#13 By เด็กเเว่น (58.11.28.129) on 2009-07-21 17:31

สีสวยสดใสจางเรยยยยยยยยยยยยย
แต่อยากให้มีเนื้อหามีมากกว่านี้
และขอบคุณสำหรับข้อมูลลลลลลลลลลลล big smile question sad smile

#14 By (118.173.67.15) on 2009-07-24 17:56

ดีดี+++++++++big smile

#15 By kamonchai (58.9.35.29) on 2009-08-06 17:58

big smile cry

#16 By มอส (119.31.77.6) on 2009-08-26 20:10

embarrassed
ว้าว...
ขอพระคุณอย่างสูงขอรับ
ข้อมูลนี้แหละที่หาปายส่งครู
cry

#17 By เด็กหลังห้อง (125.26.129.195) on 2009-09-15 18:01

sad smile

#18 By (124.120.79.73) on 2009-10-29 13:26

embarrassed embarrassed embarrassed งงจัง

#19 By (124.120.79.73) on 2009-10-29 13:32

น่าจะมีพิธีอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นพิธีจุดเทียน แต่งงาน และอื่นๆ

#20 By (111.84.39.233) on 2009-11-23 10:01

พิธีกรรมในคริสตศาสนาเรียกว่า"ศีลศักดิ์สิทธิ์"
อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์

ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้
-เป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นนับถีอศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด
-นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพินี้ว่าศีลจุ่ม
-บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ

2.ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้
- พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน
- พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้
- คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน
- แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว


4. ศีลมหาสนิท
- การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
- คริสตชนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้
- เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

7. ศีลบวชหรืออนุกรม มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธี#21 By (113.53.113.249) on 2010-02-04 10:50

#22 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:36

อยากได้รูป พิธีกรรรมของศาสนาคริสต์ด้วย
เพราะเราเป็นอิสลาม

#23 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:38

surprised smile surprised smile surprised smile sad smile

#24 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:53

sad smile angry smile question

#25 By (203.172.55.9) on 2010-02-12 15:06

ก้...ดีนะเรื่องข้อมูล
แต่ก้...อยากให้มีมากกว่านี้นะ
เพราะจะได้สะดวก
ต่อการค้นคว้า
...มันงง...
ขอบคุณสำหรับข้อมูล+รูปนะ
555+
embarrassed cry double wink wink
big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#26 By รักแก้ว((ffk))จังวุ้ย... (203.172.55.9) on 2010-02-12 15:10

พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์

#27 By พีรณัฐ (124.157.186.192) on 2010-02-17 09:39

#28 By ควยใหญ่มาก (124.157.186.192) on 2010-02-17 09:42

ได้รับความรู้มักมาย

และได้รับประสบการณ์ด้วย

ขอบคุณจร้า 555+5

เด็กเชียงใหม่

#29 By นู๋ป่านจร้า (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:01

เยี่ยมมักมาย

ความรู้เพียบเยย *-*

วันหลังจะเเวะมาดูใหม่น้า /////

ขอบคุณหลายหลายเน้อว/////

เด็กเชียงใหม่คร้า big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink double wink

#30 By นู๋ดาคร้า (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:05

ดี มาก ค่ะquestion open-mounthed smile

#31 By กล้วยทอด (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:06

พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
posted on 08 Jan 2009 16:25 by christianity

พิธีกรรมในคริสตศาสนาเรียกว่า"ศีลศักดิ์สิทธิ์"
อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์

ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้
-เป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นนับถีอศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด
-นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพินี้ว่าศีลจุ่ม
-บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ

2.ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้
- พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน
- พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้
- คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน
- แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว


4. ศีลมหาสนิท
- การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
- คริสตชนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้
- เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

7. ศีลบวชหรืออนุกรม มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธีedit @ 8 Jan 2009 22:14:52 by christianity

edit @ 8 Jan 2009 22:16:58 by christianity
30 CommentsComment
Name:

Website:

Comment:Tweet

#1 By (117.47.70.156) on 2009-01-19 15:25
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
#2 By เด็กเรียน (117.47.145.82) on 2009-05-19 18:39
asdfghjkl;'
#3 By p (119.31.85.200) on 2009-06-07 15:33

#4 By (118.172.114.226) on 2009-06-11 18:59

#5 By หนูเฟรนด์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:02
เยี่ยม
#6 By osf (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:14
ดีดดดดดดดดดดด
#7 By d (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:15
ขอบคุณ
#8 By นนท์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:16
ชอบมากๆๆ
#9 By รักจากนนท์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:17
พะ
#10 By (203.172.199.250) on 2009-07-10 10:54

#11 By (222.123.209.83) on 2009-07-11 17:10
ขอบคุณมาก
#12 By คิม (119.42.103.130) on 2009-07-17 16:37
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
#13 By เด็กเเว่น (58.11.28.129) on 2009-07-21 17:31
สีสวยสดใสจางเรยยยยยยยยยยยยย
แต่อยากให้มีเนื้อหามีมากกว่านี้
และขอบคุณสำหรับข้อมูลลลลลลลลลลลล
#14 By (118.173.67.15) on 2009-07-24 17:56
ดีดี+++++++++
#15 By kamonchai (58.9.35.29) on 2009-08-06 17:58

#16 By มอส (119.31.77.6) on 2009-08-26 20:10

ว้าว...
ขอพระคุณอย่างสูงขอรับ
ข้อมูลนี้แหละที่หาปายส่งครู

#17 By เด็กหลังห้อง (125.26.129.195) on 2009-09-15 18:01

#18 By (124.120.79.73) on 2009-10-29 13:26
งงจัง

#19 By (124.120.79.73) on 2009-10-29 13:32
น่าจะมีพิธีอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นพิธีจุดเทียน แต่งงาน และอื่นๆ
#20 By (111.84.39.233) on 2009-11-23 10:01
พิธีกรรมในคริสตศาสนาเรียกว่า"ศีลศักดิ์สิทธิ์"
อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์

ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้
-เป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นนับถีอศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด
-นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพินี้ว่าศีลจุ่ม
-บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ

2.ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้
- พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน
- พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้
- คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน
- แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว


4. ศีลมหาสนิท
- การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
- คริสตชนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้
- เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

7. ศีลบวชหรืออนุกรม มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธี
#21 By (113.53.113.249) on 2010-02-04 10:50

#22 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:36
อยากได้รูป พิธีกรรรมของศาสนาคริสต์ด้วย
เพราะเราเป็นอิสลาม
#23 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:38

#24 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:53

#25 By (203.172.55.9) on 2010-02-12 15:06
ก้...ดีนะเรื่องข้อมูล
แต่ก้...อยากให้มีมากกว่านี้นะ
เพราะจะได้สะดวก
ต่อการค้นคว้า
...มันงง...
ขอบคุณสำหรับข้อมูล+รูปนะ
555+


#26 By รักแก้ว((ffk))จังวุ้ย... (203.172.55.9) on 2010-02-12 15:10
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
#27 By พีรณัฐ (124.157.186.192) on 2010-02-17 09:39

#28 By ควยใหญ่มาก (124.157.186.192) on 2010-02-17 09:42
ได้รับความรู้มักมาย

และได้รับประสบการณ์ด้วย

ขอบคุณจร้า 555+5

เด็กเชียงใหม่
#29 By นู๋ป่านจร้า (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:01
เยี่ยมมักมาย

ความรู้เพียบเยย *-*

วันหลังจะเเวะมาดูใหม่น้า /////

ขอบคุณหลายหลายเน้อว/////

เด็กเชียงใหม่คร้า
#30 By นู๋ดาคร้า (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:05

#32 By .............................................. (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:16

พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
posted on 08 Jan 2009 16:25 by christianity

พิธีกรรมในคริสตศาสนาเรียกว่า"ศีลศักดิ์สิทธิ์"
อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์

ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้
-เป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นนับถีอศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด
-นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพินี้ว่าศีลจุ่ม
-บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ

2.ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้
- พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน
- พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้
- คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน
- แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว


4. ศีลมหาสนิท
- การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
- คริสตชนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้
- เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

7. ศีลบวชหรืออนุกรม มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธีedit @ 8 Jan 2009 22:14:52 by christianity

edit @ 8 Jan 2009 22:16:58 by christianity
30 CommentsComment
Name:

Website:

Comment:Tweet

#1 By (117.47.70.156) on 2009-01-19 15:25
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
#2 By เด็กเรียน (117.47.145.82) on 2009-05-19 18:39
asdfghjkl;'
#3 By p (119.31.85.200) on 2009-06-07 15:33

#4 By (118.172.114.226) on 2009-06-11 18:59

#5 By หนูเฟรนด์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:02
เยี่ยม
#6 By osf (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:14
ดีดดดดดดดดดดด
#7 By d (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:15
ขอบคุณ
#8 By นนท์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:16
ชอบมากๆๆ
#9 By รักจากนนท์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:17
พะ
#10 By (203.172.199.250) on 2009-07-10 10:54

#11 By (222.123.209.83) on 2009-07-11 17:10
ขอบคุณมาก
#12 By คิม (119.42.103.130) on 2009-07-17 16:37
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
#13 By เด็กเเว่น (58.11.28.129) on 2009-07-21 17:31
สีสวยสดใสจางเรยยยยยยยยยยยยย
แต่อยากให้มีเนื้อหามีมากกว่านี้
และขอบคุณสำหรับข้อมูลลลลลลลลลลลล
#14 By (118.173.67.15) on 2009-07-24 17:56
ดีดี+++++++++
#15 By kamonchai (58.9.35.29) on 2009-08-06 17:58

#16 By มอส (119.31.77.6) on 2009-08-26 20:10

ว้าว...
ขอพระคุณอย่างสูงขอรับ
ข้อมูลนี้แหละที่หาปายส่งครู

#17 By เด็กหลังห้อง (125.26.129.195) on 2009-09-15 18:01

#18 By (124.120.79.73) on 2009-10-29 13:26
งงจัง

#19 By (124.120.79.73) on 2009-10-29 13:32
น่าจะมีพิธีอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นพิธีจุดเทียน แต่งงาน และอื่นๆ
#20 By (111.84.39.233) on 2009-11-23 10:01
พิธีกรรมในคริสตศาสนาเรียกว่า"ศีลศักดิ์สิทธิ์"
อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์

ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้
-เป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นนับถีอศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด
-นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพินี้ว่าศีลจุ่ม
-บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ

2.ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้
- พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน
- พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้
- คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน
- แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว


4. ศีลมหาสนิท
- การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
- คริสตชนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้
- เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

7. ศีลบวชหรืออนุกรม มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธี
#21 By (113.53.113.249) on 2010-02-04 10:50

#22 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:36
อยากได้รูป พิธีกรรรมของศาสนาคริสต์ด้วย
เพราะเราเป็นอิสลาม
#23 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:38

#24 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:53

#25 By (203.172.55.9) on 2010-02-12 15:06
ก้...ดีนะเรื่องข้อมูล
แต่ก้...อยากให้มีมากกว่านี้นะ
เพราะจะได้สะดวก
ต่อการค้นคว้า
...มันงง...
ขอบคุณสำหรับข้อมูล+รูปนะ
555+


#26 By รักแก้ว((ffk))จังวุ้ย... (203.172.55.9) on 2010-02-12 15:10
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
#27 By พีรณัฐ (124.157.186.192) on 2010-02-17 09:39

#28 By ควยใหญ่มาก (124.157.186.192) on 2010-02-17 09:42
ได้รับความรู้มักมาย

และได้รับประสบการณ์ด้วย

ขอบคุณจร้า 555+5

เด็กเชียงใหม่
#29 By นู๋ป่านจร้า (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:01
เยี่ยมมักมาย

ความรู้เพียบเยย *-*

วันหลังจะเเวะมาดูใหม่น้า /////

ขอบคุณหลายหลายเน้อว/////

เด็กเชียงใหม่คร้า
#30 By นู๋ดาคร้า (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:05
double wink

#33 By .............................................. (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:17

พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
posted on 08 Jan 2009 16:25 by christianity

พิธีกรรมในคริสตศาสนาเรียกว่า"ศีลศักดิ์สิทธิ์"
อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์

ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้
-เป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นนับถีอศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด
-นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพินี้ว่าศีลจุ่ม
-บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ

2.ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้
- พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน
- พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้
- คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน
- แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว


4. ศีลมหาสนิท
- การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
- คริสตชนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้
- เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

7. ศีลบวชหรืออนุกรม มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธีedit @ 8 Jan 2009 22:14:52 by christianity

edit @ 8 Jan 2009 22:16:58 by christianity
30 CommentsComment
Name:

Website:

Comment:Tweet

#1 By (117.47.70.156) on 2009-01-19 15:25
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
#2 By เด็กเรียน (117.47.145.82) on 2009-05-19 18:39
asdfghjkl;'
#3 By p (119.31.85.200) on 2009-06-07 15:33

#4 By (118.172.114.226) on 2009-06-11 18:59

#5 By หนูเฟรนด์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:02
เยี่ยม
#6 By osf (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:14
ดีดดดดดดดดดดด
#7 By d (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:15
ขอบคุณ
#8 By นนท์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:16
ชอบมากๆๆ
#9 By รักจากนนท์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:17
พะ
#10 By (203.172.199.250) on 2009-07-10 10:54

#11 By (222.123.209.83) on 2009-07-11 17:10
ขอบคุณมาก
#12 By คิม (119.42.103.130) on 2009-07-17 16:37
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
#13 By เด็กเเว่น (58.11.28.129) on 2009-07-21 17:31
สีสวยสดใสจางเรยยยยยยยยยยยยย
แต่อยากให้มีเนื้อหามีมากกว่านี้
และขอบคุณสำหรับข้อมูลลลลลลลลลลลล
#14 By (118.173.67.15) on 2009-07-24 17:56
ดีดี+++++++++
#15 By kamonchai (58.9.35.29) on 2009-08-06 17:58

#16 By มอส (119.31.77.6) on 2009-08-26 20:10

ว้าว...
ขอพระคุณอย่างสูงขอรับ
ข้อมูลนี้แหละที่หาปายส่งครู

#17 By เด็กหลังห้อง (125.26.129.195) on 2009-09-15 18:01

#18 By (124.120.79.73) on 2009-10-29 13:26
งงจัง

#19 By (124.120.79.73) on 2009-10-29 13:32
น่าจะมีพิธีอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นพิธีจุดเทียน แต่งงาน และอื่นๆ
#20 By (111.84.39.233) on 2009-11-23 10:01
พิธีกรรมในคริสตศาสนาเรียกว่า"ศีลศักดิ์สิทธิ์"
อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์

ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้
-เป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นนับถีอศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด
-นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพินี้ว่าศีลจุ่ม
-บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ

2.ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้
- พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน
- พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้
- คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน
- แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว


4. ศีลมหาสนิท
- การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
- คริสตชนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้
- เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

7. ศีลบวชหรืออนุกรม มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธี
#21 By (113.53.113.249) on 2010-02-04 10:50

#22 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:36
อยากได้รูป พิธีกรรรมของศาสนาคริสต์ด้วย
เพราะเราเป็นอิสลาม
#23 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:38

#24 By (124.121.63.223) on 2010-02-11 11:53

#25 By (203.172.55.9) on 2010-02-12 15:06
ก้...ดีนะเรื่องข้อมูล
แต่ก้...อยากให้มีมากกว่านี้นะ
เพราะจะได้สะดวก
ต่อการค้นคว้า
...มันงง...
ขอบคุณสำหรับข้อมูล+รูปนะ
555+


#26 By รักแก้ว((ffk))จังวุ้ย... (203.172.55.9) on 2010-02-12 15:10
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
#27 By พีรณัฐ (124.157.186.192) on 2010-02-17 09:39

#28 By ควยใหญ่มาก (124.157.186.192) on 2010-02-17 09:42
ได้รับความรู้มักมาย

และได้รับประสบการณ์ด้วย

ขอบคุณจร้า 555+5

เด็กเชียงใหม่
#29 By นู๋ป่านจร้า (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:01
เยี่ยมมักมาย

ความรู้เพียบเยย *-*

วันหลังจะเเวะมาดูใหม่น้า /////

ขอบคุณหลายหลายเน้อว/////

เด็กเชียงใหม่คร้า

double wink

#34 By .............................................. (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:17

พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
posted on 08 Jan 2009 16:25 by christianity

พิธีกรรมในคริสตศาสนาเรียกว่า"ศีลศักดิ์สิทธิ์"
อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์

ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้
-เป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นนับถีอศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด
-นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพินี้ว่าศีลจุ่ม
-บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ

2.ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้
- พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน
- พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้
- คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน
- แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว


4. ศีลมหาสนิท
- การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
- คริสตชนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้
- เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

7. ศีลบวชหรืออนุกรม มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธีedit @ 8 Jan 2009 22:14:52 by christianity

edit @ 8 Jan 2009 22:16:58 by christianity
30 CommentsComment
Name:

Website:

Comment:Tweet

#1 By (117.47.70.156) on 2009-01-19 15:25
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
#2 By เด็กเรียน (117.47.145.82) on 2009-05-19 18:39
asdfghjkl;'
#3 By p (119.31.85.200) on 2009-06-07 15:33

#4 By (118.172.114.226) on 2009-06-11 18:59

#5 By หนูเฟรนด์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:02
เยี่ยม
#6 By osf (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:14
ดีดดดดดดดดดดด
#7 By d (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:15
ขอบคุณ
#8 By นนท์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:16
ชอบมากๆๆ
#9 By รักจากนนท์ (124.121.27.54) on 2009-07-01 15:17
พะ
#10 By (203.172.199.250) on 2009-07-10 10:54

#11 By (222.123.209.83) on 2009-07-11 17:10
ขอบคุณมาก
#12 By คิม (119.42.103.130) on 2009-07-17 16:37
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
#13 By เด็กเเว่น (58.11.28.129) on 2009-07-21 17:31
สีสวยสดใสจางเรยยยยยยยยยยยยย
แต่อยากให้มีเนื้อหามีมากกว่านี้
และขอบคุณสำหรับข้อมูลลลลลลลลลลลล
#14 By (118.173.67.15) on 2009-07-24 17:56
ดีดี+++++++++
#15 By kamonchai (58.9.35.29) on 2009-08-06 17:58

#16 By มอส (119.31.77.6) on 2009-08-26 20:10

ว้าว...
ขอพระคุณอย่างสูงขอรับ
ข้อมูลนี้แหละที่หาปายส่งครู

#17 By เด็กหลังห้อง (125.26.129.195) on 2009-09-15 18:01

#18 By (124.120.79.73) on 2009-10-29 13:26
งงจัง

#19 By (124.120.79.73) on 2009-10-29 13:32
น่าจะมีพิธีอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นพิธีจุดเทียน แต่งงาน และอื่นๆ
#20 By (111.84.39.233) on 2009-11-23 10:01
พิธีกรรมในคริสตศาสนาเรียกว่า"ศีลศักดิ์สิทธิ์"
อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์

ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้
-เป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นนับถีอศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด
-นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพินี้ว่าศีลจุ่ม
-บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ

2.ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้
- พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน
- พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้
- คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน
- แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว


4. ศีลมหาสนิท
- การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
- คริสตชนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้
- เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย

6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

7. ศีลบวชหรืออนุกรม มีลักษณะดังนี้
- การประกอบพิ%E

#35 By .............................................. (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:17

ไม่ เลว เลย นี่

#36 By ตาหวาน (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:17

ซู้ดดดดดดดยอด *_*

เทียบไม่ได้เลย

#37 By นังกล้วยทอด (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:20

สวยนักเหรอเฮอะtongue

#38 By แกงฮังเล (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:22

แน่นอนอยู่แล้ว
question tongue embarrassed

#39 By แกงโฮะ (124.157.186.192) on 2010-02-17 10:26

#40 By ไอซ์ (113.53.160.212) on 2010-02-19 13:32

ทำไรอยู่

#41 By (180.183.169.199) on 2010-05-17 18:25

#42 By รียา กด (115.67.162.219) on 2010-05-25 16:57

เฮ้อครูสั่งการบ้านมาหาไม่ค่อยเจอเลยแห๊ะขอบใจๆๆbig smile

#43 By ja (112.142.156.154) on 2010-05-25 20:27

ทำไงดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆtongue

#44 By ja (112.142.156.154) on 2010-05-25 20:29

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile cry

#45 By cat (111.84.157.41) on 2010-05-26 21:34

#46 By (110.49.140.174) on 2010-05-28 20:45

ร25548
2521
สด่
นดมวิ้

#47 By นีเตรนีพต (117.47.129.141) on 2010-06-01 10:34

ใจ

#48 By เด็กเรียน (58.9.113.177) on 2010-06-01 20:27

ขอบคุณ

#49 By (124.121.226.85) on 2010-06-02 20:20

เด่ะเ

#50 By (110.164.229.68) on 2010-06-04 15:28